İklim Masası

Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan

Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan

Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi olup yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde tatlısu balıkları ekolojisi alanında tamamlamıştır. Spesifik olarak yabancı ve istilacı türlerin ekolojileri, biyoçeşitliliğe ve ekonomiye etkileri ve risk yönetimleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. İstilacı türlerin ekolojik etkilerini ve ekosistem etkileşimlerini iklim değişimi etkisi altında modellediği çalışmalarına şu anda Bournemouth Üniversitesi (İngiltere) Çevre ve Yaşam Bilimleri Bölümü'nde devam etmektedir.  Uzmanlık Alanları: İstila ekolojisi; İstilaci türlerin ekolojik/ ekonomik etkileri ve risk yönetimi; İklim değişiminin tür dağılımı ve niş etkileşimlerindeki rolü

Güncel yazılar