İklim Masası

Dr. G. Duygu Bütün

Dr. G. Duygu Bütün

Dr. G. Duygu Bütün, lisans derecesini 2013 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden, yüksek lisans derecesini 2016 yılında “The Impact of Transnational Municipal Networks on Climate Policy-Making: The Case Study of Gaziantep, Nilüfer and Seferihisar Municipalities” başlıklı teziyle ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler programından, doktora derecesini ise 2022 yılında “Development of a Climate Risk Assessment Method for the Provinces of Turkiye” başlıklı teziyle ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden almıştır.  

 Doktora tezi, Çevre Vakfı, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından üç ayrı birincilik ödülüne layık görülmüştür.
 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde Ülke ve Pilot Bölgelerde Mekânsal Stratejik Plan Projesi’nde şehir plancısı olarak, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Ofisi'nde Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi’nde danışman olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi’nde ise proje danışmanı olarak görev almıştır. 

 2017 yılından bu yana Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Avrupa İklim Paktı Türkiye Elçisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  Uzmanlık Alanları: İklim değişikliğine bağlı riskler; Zarar görebilirlik; Yerel yönetimler; İklim değişikliği ve kentler; Kent ağları

Güncel yazılar