İklim Masası

Doç. Dr. Ender Peker

Doç. Dr. Ender Peker

Doç. Dr. Ender Peker, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimlerini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ODTÜ Kentsel Tasarım programında ve doktorasını Reading Üniversitesi (İngiltere) Planlama bölümünde tamamlamıştır. British Institute at Ankara (BIAA) ve Sabancı Üniversitesi – İstanbul Politikalar Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. British Institute tarafından onursal araştırmacı ünvanı almıştır. Farklı dönemlerde, Leibniz Toplum ve Mekan Araştırmaları Enstitüsü (Almanya), Oxford Brookes Üniversitesi Kentsel Tasarım Merkezi (İngiltere) ve Manchester Üniversitesi Planlama ve Peyzaj Bölümü’nde (İngiltere) misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde, planlamada temel tasarım, araştırma yöntem ve teknikleri, katılımlı planlama ve tasarım, meslek hukuku ve kentsel tasarım alanlarında dersler vermiştir. Uzmanlık alanları: İklim duyarlı tasarım ve şehircilik; termal konfor ve yapılı çevre; katılımlı planlama ve tasarım; iklim eyleminde yönetişim; su yönetimi

Güncel yazılar