İklim Masası

Prof. Dr. Ela Babalık

Prof. Dr. Ela Babalık

Prof. Dr. Ela Babalık, şehir plancısı ve kentsel ulaşım planlaması uzmanıdır. 1994 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmuş, 1996 yılında ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programını tamamlamış, kazandığı YÖK bursu ile 1996-2000 yılları arasında İngiltere’de University College London (UCL) Üniversitesinin Ulaşım Çalışmaları Bölümünde (Centre for Transport Studies) Doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2000 yılından itibaren ODTÜ’de öğretim üyesi olarak şehir planlama stüdyo dersleri ile kentsel ulaşım planlaması, ulaşım sistemleri tasarımı ve ulaşım politikası derslerini vermiş olup, 2023 yılından bu yana yarı zamanlı olarak kentsel ulaşım planlama, tasarım ve politika derslerini vermektedir. Prof.Dr. Ela Babalık kentsel ulaşım, sürdürülebilir hareketlilik, iklim değişikliği ve ulaşım alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlar yapmakta; Avrupa Birliği projeleri de dahil olmak üzere pek çok araştırma projesinde uzman ve proje yürütücüsü olarak görev almakta; bu konulara ilişkin olarak ülkemizdeki planlama çalışmalarına, özellikle İklim Değişikliği Eylem Planları ve benzeri politika belgelerinin hazırlanmasına katkı vermektedir. Ayrıca, 2013-2019 yılları arasında Avrupa Planlama Okulları Birliği (Association of European Schools of Planning – AESOP) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almış; 2017-2019 yılları arasında Küresel Planlama Eğitimi Birlikleri Ağının (Global Planning Education Associations Network – GPEAN) başkanlığını yapmıştır. Uzmanlık Alanları: Kentsel ulaşım; Sürdürülebilir hareketlilik; İklim değişikliği ve ulaşım sektörü; Akıllı kentler ve akıllı ulaşım; Toplu taşıma planlaması ve işletimi

Güncel yazılar