İklim Masası

Prof. Dr. Hayriye Özen

Prof. Dr. Hayriye Özen

Prof. Dr. Hayriye Özen siyaset sosyolojisi ve çevre sosyolojisi alanlarında uzmanlaşmıştır. Toplumsal/siyasi hareketler, politik ekoloji, enformel siyaset ve populizm çalışmalarının odaklandığı başlıca konulardır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde çalışan Özen, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuş ve yüksek lisans ve doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yapmıştır. Türkiye’deki altın madenciliğine, hidroelektrik, termik ve jeotermal santrallere karşı yürütülen toplumsal mücadeleler üzerine projeler yürütmüştür. Son dönemde yenilenebilir enerjinin toplumsal etkileri üzerine çalışmaktadır. Bilimsel çalışmaları Political Geography, World Development, Geoforum, Environmental Communication, Environmental Politics, South European Society and Politics, Organization, Organization and Environment,Democratization ve Current Sociology gibi uluslararası ve Amme İdaresi Dergisi, SBF ve Mülkiye Dergisi gibi ulusal akademik dergilerde yayımlanmıştır. Uzmanlık Alanları: Toplumsal hareketler; Çevre hareketleri; Politik ekoloji; Popülizm; Çevre popülizmi.

Güncel yazılar