İklim Masası

Doç. Dr. Ezgi Orhan

Doç. Dr. Ezgi Orhan, Çankaya Üniversitesinde öğretim üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2007 yılında lisans ve 2012 yılında doktora derecelerini almıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen doktora çalışmasını, afet sonrası işyeri iyileşme süreci ve yer seçim kararları üzerine tamamlamıştır. 2018 yılında, şehir planlama alanında doçent ünvanı almıştır.

ODTÜ, Pamukkale Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesinde akademik pozisyonlarda çalışmıştır. Çeşitli uluslararası ve ulusal araştırma projelerinde danışman, yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Hollanda 4TU Federation bünyesindeki Dirençlilik Mühendisliği Merkezinin bursiyeridir. TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi 32. Dönem Yönetim Kurulu üyesidir. Tanınmış uluslararası dergilerde afet yönetimi, işyeri coğrafyası ve risk azaltma politikaları üzerine yayınları bulunmaktadır.

Uzmanlık Alanları: Sakınım planlaması; afet sonrası iyileşme süreci; işyeri iyileşmesi; toplum dirençliliği; afet yönetimi