İklim Masası

Doç. Dr. İnci Tüney

Doç. Dr. İnci Tüney, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Hidrobiyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Özellikle denizel ekosistemler üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Ege Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora sonrası araştırmacısı olarak Woods Hole Oceanographic Institutionda toksik diatom ve dinoflagellat çoğalmalarına karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Akdeniz Koruma Derneğinde 2 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır ve şu an derneğin Bilim Danışma Kurulunda görev almaktadır.

Uzmanlık Alanları: Algler; Deniz çayırları; İstilacı türler; Deniz koruma alanları