İklim Masası

Doç. Dr. İzzet Arı

Doç. Dr. İzzet Arı, lisans derecesini 2005 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği, yüksek lisans derecesini 2010 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği ve 2013 yılında Sussex Üniversitesi’nden (İngiltere) almıştır. ODTÜ yüksek lisans çalışmasında Türkiye’deki elektrik üretimi projeksiyonunu ve buna bağlı olarak sera gazı emisyonlarının tahmin edilmesini gerçekleştirmiştir. Sussex Üniversitesi’nde iklim değişikliği, enerji ve kalkınma  konularında master çalışmalarını tamamlamıştır. 2015 yılında ODTÜ Yer Sistem Bilimleri Bölümü’nden doktora derecesini almıştır.

15 yıla yakın kamu kurumlarında (Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı)  görev yapmıştır. 2006 yılından bugüne kadar Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altındaki uluslararası iklim değişikliği müzakerelerini aktif olarak katılım sağlamaktadır. 2011-2018 yılları arasında Birleşmiş Milletler altındaki Gündem 2030, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri, Kalkınmanın Finansmanı ve Yeşil Ekonomi konularında katkılarda bulunmuştur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Enerji Ekonomisi ve Yönetimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

ODTÜ’de Enerji Politikaları ve Finans ve Hacettepe Üniversitesi’nde Küresel İklim Değişikliği derslerini yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak vermiştir. İklim değişikliği ve kalkınma, sürdürülebilir enerji politikaları, enerji ve finansman, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınma amaçları konularında çalışmalar yapmakta olup bu çalışmalar ulusal ve uluslararası makale, kitap, kitap editörlüğü ve bildiriler olarak yayınlamıştır. TÜBITAK destekli araştırma projelerinde proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.       

Uzmanlık Alanları: Sürdürülebilir Enerji Politikaları; Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri; Emisyon Azaltımı ve İklim Değişikliği; Emisyon Ticareti Sistemi