İklim Masası

Dr. Nazan An

Dr. Nazan An, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (iklimBU) kurucuları arasındadır. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri bölümünden almıştır.  Yönetim kurulu üyesi olduğu iklimBUda aynı zamanda araştırmacı olarak akademik çalışmalarını sürdürmekte, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Anabilim Dalı’nda ders vermektedir. 

Ana çalışma konusu ekin büyüme simülasyon modellemesi olan Dr. Nazan An, çeşitli tarımsal ürünler için verim tahmini ve ürünlerin yetiştiği bölgelere yönelik iklimsel uygunluk projeksiyonları kapsamında çalışmalar yürütmekte, bölgesel iklim projeksiyonları ve yüksek mekansal ve zamansal çözünürlüklerde iklim verilerinin üretilmesine katkı sunmakta ve bu iklimsel veriler yardımıyla iklim değişikliğinin sosyoekonomik etkileri konusunda istatistiksel/ekonometrik modelleme çalışmaları yapmaktadır. 

Dr. Nazan An, farklı iklim projeksiyonları altında aşırı iklim olaylarının ve iklim değişikliğinin sektörel etkilerinin incelenmesine dair akademik çalışmalara yoğunlaşmış olup, uluslararası ve ulusal çeşitli makale ve kitap bölümünde yazar olarak yer almıştır. 

Akademik çalışmalarının yanı sıra iklim değişikliği etkileri, iklim değişikliği azaltım ve iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinin sektörel risklerine dair birçok ulusal, uluslararası projenin yazılması ve yürütülmesinde aktif roller üstlenmiş, çeşitli kamu, özel sektör ve STK iş birliklerinde uzman ve danışman olarak yer almıştır.

Uzmanlık Alanları: İklim Değişikliği, Ekin Büyüme Simülasyon Modelleri, İklim Projeksiyonları, Bölgesel İklim Modellemesi, Aşırı İklim Olayları, İklim Değişikliğinin Sektörel Etkileri, İklim Değişikliği Riskleri