İklim Masası

Dr. Oğuz Tutal

Çevre ve iklim ekonomisti olan Oğuz Tutal, CERA Europe (Climate and Environment Association Europe) ve European Development Institute (EDI) bünyelerinde kıdemli uzman olarak görev yapmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doğal kaynak ekonomisi ve politik istikrar üzerine gerçekleştirdiği yüksek lisans sonrası, doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde, ‘İklim Değişikliğinin Türkiye’de Tarımsal Çıktı ve Verimlilik Üzerine Etkisi’ isimli tez çalışması ile tamamlamıştır.

10 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Kalkınma Ajansları kapsamındaki çeşitli projelerde koordinatör ve uzman gibi farklı roller üstlenmiştir.

Eş zamanlı olarak akademik çalışmalara devam eden Oğuz Tutal çevre ekonomisi, tarım ekonomisi, iklim ekonomisi temalarının yanısıra EU Green DEAL, Farm to Fork gibi konulara odaklanmıştır. 

Uzmanlık Alanları: İklim Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Tarımsal Ekonomi, AB Projeleri, Yeşil Mutabakat