İklim Masası

Dr. Tufan Turp

Dr. Tufan Turp, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (iklimBU) kurucuları arasındadır. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri bölümünden almıştır. Danışma kurulu üyesi olduğu iklimBUda aynı zamanda araştırmacı olarak akademik çalışmalarını devam ettirmekte ve ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Anabilim Dalı’nda ders vermektedir. 

Ana çalışma konusu bölgesel iklim modellemesi olan Dr. Tufan Turp, dünyanın farklı bölgeleri için iklim projeksiyonlarının gerçekleştirilmesine ve yüksek mekansal ve zamansal çözünürlüklerde iklim verilerinin üretilmesine katkı sunmakta, ekin büyüme modelleri kapsamında araştırmalar yapmakta ve bölgesel iklim model verilerini kullanarak iklim değişikliğinin etkilerine yönelik istatistiksel çalışmalar yürütmektedir. 

Dr. Tufan Turp, farklı iklim projeksiyonları altında aşırı iklim olaylarının ve iklim değişikliğinin sektörel etkilerinin incelenmesine dair akademik çalışmalarını yoğunlaştırmış olup, uluslararası ve ulusal birçok makale ve kitap bölümünde yazar olarak yer almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra iklim değişikliği etkileri, iklim değişikliği azaltım ve iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinin sektörel risklerine dair birçok ulusal, uluslararası projenin yazılması ve yürütülmesinde aktif roller üstlenmiş, çeşitli kamu, özel sektör ve STK iş birliklerinde uzman ve danışman olarak yer almıştır.

Uzmanlık Alanları: İklim Değişikliği, İklim Projeksiyonları, Bölgesel İklim Modellemesi, Ekin Büyüme Modelleri, Aşırı İklim Olayları, İklim Değişikliğinin Sektörel Etkileri, İklim Değişikliği Riskleri