İklim Masası

Dr. Ümit Şahin

İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü

İstanbul Politikalar Merkezi’nde İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü olarak görev yapan Dr. Ümit Şahin, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nde küresel çevre sorunları, iklim değişikliği ve çevre politikaları üzerine dersler vermektedir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini 1991 yılında tamamlayan Şahin, Hebrew Üniversitesi Hadassah Braun Halk Sağlığı Okulu’ndan yüksek lisans derecesini almış ve İstanbul Üniversitesi’nde halk sağlığı üzerine doktora yapmıştır. 

1990lardan bu yana yeşil siyasi hareketin içinde yer alan Şahin, 2002-2006 yılları arasında Çevre İçin Hekimler Derneği’nin başkanlığını yürütmüş ve 2003’te kurulan Üç Ekoloji dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Yeşiller Partisi’nin kurucuları arasındadır ve 2008 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarına gözlemci olarak katılmaktadır.