İklim Masası

İKLİM MASASI WEB SİTESİ GİZLİLİK ve KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İklim Masası Selin Uğurtaş (“İklim Masası”) tarafından kurulan işbu site halen https://www.iklimmasasi.com (“Web sitesi”)’nde bulunan web sitemizde yürütülür, bu siteyi kullanarak İklim Masası’ndan faydalananı (“Faydalanan”) bu Hizmet Koşullarına uyacağınızı kabul etmektesiniz. İşbu anlaşma, İklim Masası, Web hizmetleri ve Web sitesini kapsar.

Faydalanan olmak, diğer faydalananlarla irtibat kurmak ve Hizmetten faydalanmak isterseniz, lütfen bu Anlaşmayı  ve müteakip talimatları takip edin. Bu Anlaşma faydalanan sıfatıyla yasal açıdan bağlayıcı koşulları sıralamaktadır ve İklim Masası tarafından zaman içinde ve şekilde değiştirilebilir. Gelecekte yapılacak tüm değişiklikler İklim Masası tarafından Web sitesinde ilan edilmeleriyle birlikte aynı anda yürürlüğe girecektir. İklim Masası’na “info@iklimmasasi.com” adresinden e-posta göndererek de bu Anlaşmanın bir kopyasını alabilirsiniz.

Ek olarak, Hizmetlerin bir parçası olan belli işlevsellikleri ve özellikleri kullanırken, bu şekildeki işlevsellikler ve özellikler için uygulanacak olan, zaman içinde ilan edilebilecek ek kılavuz ilkelere, koşullara veya kurallara da tabi olabilirsiniz.

1. KULLANIM EHLİYETİ. HİZMETLER YALNIZCA 13 YAŞINDA VEYA DAHA BÜYÜK BİREYLERİN ERİŞİMİ VE KULLANIMI İÇİN TASARLANMIŞTIR. BU HİZMETLERE ERİŞEREK VE HİZMETLERİ KULLANARAK, EN AZ ON ÜÇ (13) YAŞINDA OLDUĞUNUZU DOĞRULAMAKTASINIZ. Hizmetleri kullanarak, bu Anlaşmaya katılma hakkı, yetkisi ve durumuna sahip olduğunuzu ve bu Anlaşmanın tüm koşulları ve şartlarına riayet edeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. Web sitesi içinde yalnızca dolaşıyor veya sadece göz atıyorsanız ve henüz düzenli bir Kullanıcı olmak üzere kaydolmadıysanız, Web sitesini kullanmanız yine bu Anlaşmaya tabidir; bu Anlaşmayı kabul etmediğiniz takdirde Hizmetlerden faydalanamayacağınızı bildiririz.

2. KOŞUL: Bu Anlaşma siz Hizmetlerden faydalanırken tamamıyla geçerli ve yürürlükte olacaktır. Faydalanmanızı herhangi bir zaman, “Faydalanmaktan Ayrılma” sayfalarındaki talimatları takip ederek herhangi bir sebeple veya yazılı veya e-posta bildirinizin İklim Masası tarafından alınmasıyla sonlandırabilirsiniz. İklim Masası, Web sitesine erişiminizi engelleyebilir. İklim Masası, faydalanma başvurunuz sırasında verdiğiniz e-posta adresinize veya sonraki bir dönemde İklim Masası’na vermiş olabileceğiniz bu şekildeki diğer e-posta adresinize duyuru gönderdikten sonra etkin olmak üzere faydalanmanızı herhangi bir sebeple sonlandırabilir.

3. FAYDALANANLAR TARAFINDAN GAYRİ TİCARİ KULLANIM: Hizmetler kamuya açık ve herkesin kişisel kullanımı içindir ve herhangi bir ticari girişim ile ilişkili olarak kullanılamaz. Bu, İklim Masası ile rekabet içinde olsun olmasın diğer web sitelerine linkler sağlamayı kapsamaktadır. İklim Masası web sayfası, Faydalananlar veya faydalanmasa dahi 3. Şahıslar tarafında herhangi bir ticari veya siyasi amaçla kullanılamaz. Bu Web sitesine bağlantı sağlama veya bu Web sitesinin yetkisiz çerçevelenmesini içerecek şekilde bu Hizmetlerin yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı soruşturulacak ve suç teşkil eden eylem ve girişimler için hukuki ve cezai yasal işlemler yapılacaktır.

4. HİZMETLE İLGİLİ ZİLYETLİK HAKLARI: İklim Masası, Hizmetler dahilindeki tüm kullanım haklarını elinde bulundurur. Bu Hizmetler, İklim Masası’na ait tüm fikri mülkiyet içeren hakları kapsamaktadır. Herkese açık alanda bulunan veya yazılı onay aldığınız Fikri Mülkiyet hariç, bu şekildeki herhangi bir Fikri Mülkiyeti kopyalayamaz, değiştiremez, yayınlanamaz, iletemez, dağıtamaz, icra edemez, sergileyemez veya satamazsınız ve bu şekildeki Fikri Mülkiyetin Hizmetler aracılığıyla size sağlanması, size veya üçüncü taraflara, bu şekildeki Fikri Mülkiyet hakkında, kısıtlama olmaksızın herhangi bir İçerikte herhangi bir mülkiyet hakları ve bu bakımdan materyal dahil olacak şekilde herhangi bir hak, istihkak veya çıkar transfer etmemektedir.

5. HİZMETLER ÜZERİNE YOLLANAN İÇERİK: İklim Masası içinde yüklenmiş, yayınlanmış veya görüntülenmiş olan sınıflandırılmış her reklamı, içeriği, iletişimi, bilgiyi, Fikri Mülkiyeti, materyali, mesajı, fotoğrafı, videoyu, URL’yi, profili ve benzerini dilerseniz inceleyebileceğini ve kısıtlama olmaksızın, tek başına İklim Masası web sayfasından kaynaklanan tüm içerik ve Fikri Mülkiyet haklarını ihlal eden veya saldırgan, uygunsuz, yasadışı veya diğer faydalananların veya üçüncü şahısların haklarını ihlal edebilecek, onlara zarar verebilecek veya güvenliklerini tehlikeye sokabilecek her içerik dahil olacak şekilde, bu gibi içeriği İklim Masası’nın silebileceğini veya çevrimiçine almayı reddedebileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. Hizmetlere yolladığınız veya diğer faydalanan veya üçüncü taraflara ilettiğiniz İçerikten yalnızca kişisel olarak siz sorumlusunuz. İklim Masasında yayınlanan içerikleri yollamaya hakkınız olduğunu ve herhangi bir yasadışı ve yasaklanmış içerik yollamayacağınızı ve üçüncü şahısların herhangi bir hakkını (kısıtlama olmaksızın, her fikri mülkiyet hakkı dahil) ihlal etmeyeceğinizi, zimmetinize geçirmeyeceğinizi, onlara karşı gelmeyeceğinizi veya muhalefet etmeyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. Aşağıdakiler Web sitesi için yasadışı veya yasaklanmış olan İçerik çeşitlerinin kısmi Yasak İçerik listesidir İklim Masası, Yasak İçerik hükmünü ihlal eden herkese karşı tamamen kendi takdiriyle soruşturma yapma ve kısıtlama olmaksızın rahatsız edici İçeriği Hizmetten kaldırma ve bu şekilde ihlal eden kimselerin siteden faydalanmalarını sona erdirme dahil olacak şekilde her türlü yasal işlemi başlatma hakkını saklı tutar

Yasak İçerik aşağıdaki çeşitte İçeriği kapsar:

              (a) Çevrimiçi topluluğa yönelik açık bir şekilde saldırgan İçerik, örneğin herhangi bir grup veya kişiye karşı herhangi bir türde ırk ayrımı, inanç ayrımı, nefret ve şiddeti                    öven İçerik;

              (b) başka bir kişiyi taciz eden veya tacizi savunan İçerik;

              (c) “İstenmeyen e-posta,” “zincir mektuplar,” veya istenmemiş toplu postalama iletimini içeren İçerik;

              (d) Yanlış, yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgiyi öven veya yasadışı aktiviteleri öven veya yasadışı, küfür dolu, tehditkar, müstehcen, hakaret eden veya onu kırıcı davranış                şeklinde ve benzeri İçerik;

              (e) başkalarının telifli ürünlerinin yasadışı ve/veya yetkisizce çoğaltılan kopyalarını içeren İçerik, kısıtlı olmamakla birlikte örneğin, korsan bilgisayar programları veya                  bunlara link sağlama, kopya koruma mekanizmalarının üstesinden gelmek için bilgi sağlama veya, korsan müzik, video veya diğer korsan İçerik sağlama veya bu                        şekildeki korsan müzikler, video dosyaları veya benzeri diğer korsan İçerik içeren dosyalar için link sağlama;

              (f) Sınırlanmış veya yalnızca şifre ile erişilebilen sayfalar veya gizli sayfalar veya resimler içeren İçerik);

              (g) Herhangi bir türde ve herhangi bir şekilde pornografik veya cinsel açıdan açık saçık materyal görüntüleyen İçerik;

              (h) 18 yaşın altındaki kişileri cinsel veya zor kullanma yoluyla istismar edici materyal sağlayan veya 18 yaşın altındaki herhangi birinden kişisel bilgi talep eden İçerik;

              (i) Yasadışı eylemler için eğitici bilgi sağlayan İçerik, kısıtlı olmamakla birlikte örneğin, yasadışı silahlar yapma veya satın alma, bazı kişilerin mahremiyetini ihlal etme,                yasadışı bahis vb oyun ve organizasyonlara yönlendirme, reklamını yapma veya bilgisayar virüsleri sağlama veya oluşturma;

              (j) Diğer kullanıcılardan ticari veya kanunsuz amaçlarla herhangi bir türde şifre veya kişisel olarak anlaşılabilir bilgi talep eden ve yazılı iznimiz olmadan ticari eylemler                ve/veya ticari satışlar ile meşgul olan İçerik, kısıtlı olmamakla birlikte örneğin, yarışmalar, piyangolar, takas, reklam ve piramit şemaları;  (k) Takip edenleri içeren,                          teşvik eden veya öncesinde asıl olarak bunların dağıtımı için kullanılan İçerik: taklit mallar, Birleşmiş Milletler ambargosu altında olan öğeler, yasadışı ilaçlar ve alet                      edevat, çalınmış ürünler ve hırsızlık için kullanılan öğeler, lisanssız marka veya hisse veya teminat işlemleri, kumar öğeleri, eyalet ruhsatı rejimleri veya transfer                            edilemeyen öğeler ile düzenlenen profesyonel hizmetler veya (l) İşbu Anlaşmanın koşullarını başka türlü ihlal eden veya İklim Masası için sorumluluk oluşturan İçerik.

Hizmetleri, yürürlükteki her türlü kanun ve yönetmelik ile uyumlu bir şekilde kullanmak zorundasınız. Faydalanmaz sırasında profilinizde herhangi bir telefon numarası, cadde adresi, soyadı, URL veya e-posta adresi bulunduramazsınız. İklim Masası tarafından, Hizmet bölümleri özel bölümlerinde veya Hizmetlerin benzer bir bölümünde özellikle izin verilen kadarının haricinde, Hizmetler aracılığıyla diğer faydalananların herhangi bir ürün veya hizmet satın alma veya satması için reklam yapma veya talepte bulunmaları ile girişim, telkin ve yönlendirmede bulunamazsınız. Siteden faydalanan olası Faydalananlara veya üçüncü taraflara herhangi bir zincir mektup veya istenmeyen e-posta iletemezsiniz. İklim Masası her ne kadar faydalananların Hizmetler dışındaki hareketlerini izleyemezse de, Hizmetlerden elde edilen herhangi bir bilgiyi başka bir kişiyi taciz etmek, istismar etmek veya ona zarar vermek veya herhangi bir Faydalanana önceden verilmiş açık bir onayı olmadan irtibat kurmak, kendisine reklam yapmak, kendisinden talepte bulunmak veya kendisine satış yapmak için kullanmak bu kuralların bir ihlalidir. İklim Masası, Faydalananı benzeri reklam veya talepten korumak için, herhangi bir Faydalananın diğer faydalananlara zaman sınırı olmaksızın herhangi dönem içinde gönderebileceği e-posta veya diğer haberleri (İçeriğin paylaşımı dahil) İklim Masası tamamen kendi takdiriyle uygun gördüğü sayı ile kısıtlama hakkını saklı tutar.

6. TELİF HAKKI POLİTİKASI: Herhangi bir telifli materyali, markayı veya diğer kullanımdaki bilgiyi bu şekildeki mülkiyet hakkını elinde bulunduranın önceden verilmiş yazılı onayı olmadan herhangi bir şekilde yollayamaz, dağıtamaz veya çoğaltamazsınız. Yukarıda bahsedilenlerle sınırlamaksızın, çalışmanızın kopyalandığını ve telif hakkı ihlal edilerek Hizmete yollandığına inanıyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgileri Telif Hakkı Temsilcimize ulaştırın: telif hakkının sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya gerçek bir imzası; hakkının ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telifli çalışmanın bir açıklaması; hakkının ihlal edildiğini iddia ettiğiniz materyalin Web sitesinin neresinde bulunduğunun bir açıklaması; adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz; tartışmalı kullanımın telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun ile yetkilendirilmediğine gerçekten inandığınıza dair tarafınızdan yazılmış bir beyan; bildiriniz içinde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna, sizin telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yalan yere yemin etme cezası alınmasını gerektiren biçimde yazılmış bir beyanınız ile Telif hakkı ihlali iddialarını bildirmek için İklim Masası, Telif Hakkı temsilcisine aşağıdakiler yazılarak ulaşılabilir:

E-mail: info@iklimmasasi.com

7. İBRA ETME: Yürürlükteki kanunlarda izin verildiği ölçüde, İklim Masası’nın bu vesileyle aşağıdakilerle ilişkili tüm sorumluluklarından ibra etmiş oluyorsunuz;(a) Faydalanan tarafından veya Hizmetler ile ilişkili veya Hizmetlerde kullanılan herhangi bir cihaz veya programlama tarafından meydana getirilmiş olsun olmasın Hizmetlere yollanmış yanlış veya hatalı her İçerik,(b) Hizmetlerin herhangi Faydalanına ait çevrimiçi olsun veya olmasın yasadışı davranış ve söz sarf etmek,(c) Faydalananın veya herhangi bir başka kişinin bilgisayarında Hizmetler ile ilişkili materyal indirme veya Hizmetlere iştirak etme sonucunda veya bunlarla ilişkili olarak gelişen hasar veya zarar dahil olacak şekilde herhangi bir telefon ağı veya hattı, çevrimiçi bilgisayar sistemleri, sunucuları veya sağlayıcıları, bilgisayar gereci, yazılımı, e-posta veya İçerik oynatıcılarının İnternet veya herhangi bir web sitesindeki teknik sorunlar veya trafik yoğunluğundan veya bunların kombinasyonundan dolayı başarısız olması sorunu veya teknik arızası,(d) Hizmetlere yollanan veya Faydalanan tarafından iletilen İçerik tarafından oluşturulan herhangi bir kayıp veya zarar veya çevrimiçi olsun olmasın Web sitesi ve Faydalananlar arasındaki herhangi bir etkileşim,(e) işlem veya iletimde herhangi bir hata, atlama, silme, kusur, gecikme, haberleşme hattı başarısızlığı, hırsızlığı veya yıkımı veya Web sitesine ve iletişimlerine yetkisiz erişim, bunların yetkisiz değiştirilmesi.

8.  GEÇERLİ KANUN VE YETKİ: Taraflar, aralarında işbu sözleşme nedeni ile çıkabilecek olası uyuşmazlıkları sulh yolu ile çözmeye çalışacaklar, buna rağmen bir çözüme varılamamış ise, işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul etmişlerdir. 


9. ELEKTRONİK HABERLEŞMELER: İklim Masası web sayfasındaki haberleşmeler elektronik araçlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Sözleşme ile ilgili amaçlar doğrultusunda; İklim Masası’ndan elektronik bir biçimde haber alacağınızı onaylamakta ve İklim Masası’nın size elektronik olarak sağladığı tüm koşulları ve şartları, anlaşmaları, duyuruları, açıklamaları ve diğer iletilerin bu şekildeki haberleşmelerin yazılı olmasında karşılayacağı herhangi bir yasal gerekliliği karşıladığını kabul etmektesiniz.

10. DİĞER: Bu Anlaşma, İklim Masası web sayfası ve hizmetlerin kullanımı konusunda siz ve İklim Masası arasındaki sözleşmenin tümünü içerir. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü geçersiz sayılırsa, bu Anlaşmanın geri kalanı tamamıyla yürürlükte olacaktır. Buradaki diğer tüm hükümlerin hiçbiriyle ters düşmeyecek biçimde, bu Anlaşmada hiç bir taraf üçüncü taraflar lehdar olarak sayılmayacaktır ve bu Anlaşmaya taraf olmayan bir üçüncü taraf bu Anlaşmanın herhangi bir koşulunu uygulama hakkına sahip değildir. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, bu şekildeki hüküm, amaçları gerçekleştirmek üzere uygulanabilecek herhangi bir kanun altında mümkün olan oranda değiştirilecek ve yorumlanacaktır ve geri kalan hükümler tamamıyla yürürlükte olmaya devam edecektir.

11. TELİF HAKKI: İklim Masası’nın Web sayfası ve fikri mülkiyet hakları dahil tüm hakları saklıdır.

12. İklim Masası Web sayfasında veya başka bir görsel ve yazılı basında Yazar’ın yayınlanan eserinden kısmen veya tamamen alıntı yapan 3. Şahıslar tarafından eserin/yazının bütünün anlamından koparılarak, çarpıtılarak gerçek dışı bilimsel veya siyasal bir anlam çıkarılmasına sebebiyet verilmesi halinde gerçek dışı yayın veya yorum yapan 3. Şahıslar aleyhine Yazar ve İklim Masası tarafından tekzip ve diğer hukuki yollara başvurulacaktır.