İklim Masası

Prof. Dr. İsmail Yücel

Prof. Dr. İsmail Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Laboratuvarında profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yer Sistem Bilimleri programının akademik ve yürütme kurulundadır.

Lisans derecesini 1993te İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünden alan Dr. Yücel, Arizona Üniversitesi Hidroloji ve Su Kaynakları Bölümü’nden Master derecesini 1996da, doktora derecesini ise 2001 yılında almıştır. Aynı bölümde 1.5 yıl post-doktora çalışmalarına devam ettikten sonra, 2002-2006 yılları arasında Virginia, Hampton Üniversitesi Atmosfer Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak araştırma ve eğitim faaliyetlerine devam etmiştir.

Dr. Yücel hidrometeoroloji alanında özellikle bölgesel sayısal hava tahmin modellerinin hava tahmini ve iklim projeksiyonları, iklim değişikliği etki analizleri, veri asimilasyonu ve uzaktan algılama teknikleri kullanımı ile model tahminlerinin iyileştirilmesi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Bu konularda birçok ulusal ve uluslararası komite üyelikleri ve projeleri vardır. Dr. Yücel 30dan fazla hakemli ve prestijli uluslararası dergilerde (Monthly Weather Review, Journal of Hydrology, Journal of Hydrometeorology, Earths Future, Journal of Geophyiscal Research-Atmosphere, HESS, v.b.) ve birçok konferanslarda sunum ve bildiriler yayınlamıştır.

Uzmanlık Alanları: Hidrometeorolojk tahmin ve analizler; Bölgesel iklim modellemesi ve iklim değişikliği analizleri; Uzaktan algılama ve veri asimilasyonu