İklim Masası

Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen

Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. İklim modellemesi, iklim değişikliği ve değişkenliği konularında uzmandır. Türkiye’de gerçekleştirilen ilk iklim değişikliği modelleme çalışmalarına modelleme tecrübesi ile katkı vermiştir.

Lisans eğitimini İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde (1986-1990), yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise Arizona Üniversitesi Hidroloji ve Su Kaynakları Bölümü’nde (1994-2000) tamamlamıştır.

1992-1993 yıllarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde Meteoroloji Mühendisi olarak çalışmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitimi ve NASA Earth System Science bursiyeridir. 2000-2003 yılları arası Hawaii Üniversitesi Uluslararası Pasifik Araştırma Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacısı ve 2012-2013 yıllarında Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde Mercator-İPM araştırmacısı olarak çalışmalarda bulunmuştur.

NSF, NASA, Avrupa Birliği, UNDP-Türkiye ve TÜBİTAK destekli pek çok projede yürütücü veya araştırmacı olarak yer almıştır. Ormansızlaşma, kentleşme ve tarımsal genişlemenin yanı sıra sera gazı emisyonlarındaki artışın iklim ve su kaynaklarına etkileri üzerine çalışmaları vardır. İklimin değişkenliği ve El Niño/La Niña gibi olayların bölgemize olan etkilerini araştıran ve Küresel İklim Modelleme kültürünün ülkemizde oluşması için öncü çalışmalara imza atmaktadır. İklim değişikliğinin hayvancılık, enerji üretimi ve ormanlara etkilerine yönelik çalışmalara da katkı vermektedir. Bu konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını vardır.

Uzmanlık Alanları: İklim değişikliği; İklimin değişkenliği; Risk analizi ve adaptasyon; Hidrometeoroloji; Hidroklimatoloji; Bölgesel ve küresel iklim modelleme