İklim Masası

Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin

Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Başlıca çalışma alanları hava kirliliği izleme, analiz ve ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi, kirletici gazların kontrolü ve modellemesi ve iklim değişikliğidir. Son yıllarda atmosferik nanopartiküller, sensörlerle hava kirliliği izleme, bacagazı arıtma ve karbon yakalama teknikleri üzerinde yoğunlaşan çalışmalar yürütmektedir. 

Lisans (1996), Yüksek Lisans (1998) ve Doktora (2005) eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 1998 yılında aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve 2019 yılından itibaren de Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır. 2013 yılında Kanada, Carleton University, Environmental Engineering Department ve 2019-2020 yılları arasında da İngiltere University of Birmingham, Earth and Environmental Science bölümlerinde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır.   

Ellinin üzerinde yayınlanmış SCI makalesi ve 80’in üzerinde sunum yapılmış sempozyum bildirisi bulunup bu çalışmaları 1000’in üzerinde atıf almıştır. Davetli konuşmacı olarak birçok etkinlikte yer almıştır. Bizim Dünyamız’dan İklim Elçisi ödülü ve Seramik Sanayicileri Birliğinde Proje Birincilik ödülü sahibidir. 6 adet kitap bölüm yazarlığı bulunup Sustainability ve Earth and Environmental Science başta olmak üzere bazı dergilerde editörlük yapmaktadır. Birçok yüksek lisans ve Doktora öğrencisine danışmanlık yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Yürütmekte olduğu ve araştırmacı olarak yer aldığı birçok uluslararası ve ulusal (Tübitak, Kosgep, Universite-Sanayi İşbirliği vb.) destekli projesi bulunmaktadır.  

Uzmanlık Alanları: Hava Kirliliği; Nanopartiküller, Sensörler, Gaz ArıtmaTeknikleri; İklim Değişikliği; Karbon Hesabı ve Raporlama; Karbon Yakalama Teknikleri.