İklim Masası

Uzm. Dr. Hazal Cansu Çulpan

Halk sağlığı uzmanı Uzm. Dr. Hazal Cansu Çulpan, tıp eğitimini 2011-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2018-2022 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi almış, uzmanlık tezini ‘İstanbul’da Sıcak Havaya Bağlı Ölümler ve Sıcak Dalgası Eşik Değerlerinin Belirlenmesi’ üzerine tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Programı’nda yüksek lisansa devam etmektedir.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde sıcak dalgaları ve COVID-19 dahil olmak üzere farklı konularda birçok yayını mevcuttur. Uzmanlık tezi de uluslararası hakemli bir dergi olan Atmosphere’da yayınlanmıştır. Turkish Archives of Pediatrics dergisinde istatistik editör yardımcılığı yapmaktadır.

Uzmanlık Alanları: Halk sağlığı, Epidemiyoloji, Çevre sağlığı, Biyoistatistik