İklim Masası

Yazarlar

İklim Masası, basına bilimsel temelli iklim haberleri servis eder. İklim değişikliğiyle ilgili haberlerin nicelik, nitelik ve konu çeşitliliği bakımından zenginleşmesini hedefler. Aynı zamanda iklim değişikliği konusundaki çalışmaları daha görünür kılmayı, yeni araştırmalara ilham vermeyi ve akademik bilgiyi haberleştirip arşivleyerek gazeteciler için güvenilir bir kaynak oluşturmayı amaçlar.

İklim Masası‘nda yayınlanan haberlerin tümü, ilgili konuda uzmanlaşmış bilim insanları tarafından kaleme alınmıştır.

Katkı sunan bilim insanlarının özgeçmişlerine ve uzmanlık alanlarına dair bilgiye, aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Bilim insanlarından görüş almak icin bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Prof. Dr. Sevil Acar
Boğaziçi Üniversitesi 
Yönetim Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi

Dr.Oğuz Tutal
Çevre ve İklim Ekonomisti

Dr. Fulya Aydın Kandemir
Hidropolitik Akademi
Akademi Sorumlusu ve Uzmanı

Uzm.Dr.Hazal Cansu Çulpan
Halk Sağlığı Uzmanı

Doç. Dr. Ender Peker
Şehir Plancısı

Doç. Dr. Ezgi Orhan
Şehir Plancısı

Dr. Yeliz Yılmaz
İklim Bilimci

Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı

Dr. Nazan An
İklim Bilimci

Dr. Tufan Turp
İklim Bilimci

Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Akgün İlhan
Su Yönetimi Uzmanı ve Boğaziçi
Üniversitesi Yönetim Bilimleri
Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim
Görevlisi

Prof. Dr. Ela Babalık
Şehir Plancısı, Ulaşım Planlama ve Politikası Uzmanı

Dr. Cem Veziroğlu
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Özlem Aslan
Siyaset Bilimi Uzmanı

Dr. Ezgi Ediboğlu
Kıdemli Araştırmacı, Max Planck İnovasyon ve Rekabet Enstitüsü

Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı
İTÜ İşletme Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi

Eda Ayaydın
Londra Üniversitesi Paris Enstitüsü 
Uluslararası Politikalar Departmanı 
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İnci Tüney
Deniz Biyoloğu ve Ege
Üniversitesi Fen Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hayriye Özen
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. G. Duygu Bütün
Dr. Öğretim Üyesi,
Amasya Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Prof. Dr. İsmail Yücel
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. M. Tuğrul Yılmaz
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Çevre Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Levent Bilgili
Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi Denizcilik
Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İzzet Arı
Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen
İTÜ Avrasya Yer Bilimleri 
Enstitüsü Öğretim Üyesi